การรับประกันสินค้าฟยอร์ดส์ (Fjords®)
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหาย ต่อไปนี้

หนังหุ้มเก้าอี้

  • สีจางและสีลอก ความหยาบของหนังที่เกิดจากการโดนความร้อนหรือแสงอาทิตย์
  • ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท การทำลาย ความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือสัตว์ใดๆ ความเสียหายจากอาหาร เครื่องดื่ม หรือของเหลวใดๆ
  • ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหงื่อและของเหลวจากร่างกายอื่นๆ

การบุ

การผิดรูปหรือยุบตัวถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการใช้งาน ความเสียหายใดๆ จากของเหลวที่ไหลซึมเข้าวัสดุหุ้มเบาะ

ความเสียหายโดยทั่วไป:

ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานผิดประเภท ความเลินเล่ออื่นๆ ฯลฯ

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อดั้งเดิมเท่านั้น ซิมมอนส์ขอสงวนสิทธิ์การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้ามีตำหนิบางส่วน หรือทั้งหมด การเคลมประกันทั้งหมด ต้องดำเนินการผ่านซิมมอนส์เท่านั้น ซึ่งเป็นผู้กระทำการแทนฟยอร์ดส์ (Fjords®) ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการรับประกันสินค้า