ประวัติความเป็นมา

ซิมมอนส์ คือผู้ผลิตที่นอนบิวตี้เรสต์ (Beautyrest®) แบ็กแคร์ (BackCare®) แบ็กแคร์ คิดส์ (BackCare® Kids™) คอนนวสเซอร์ (Connoisseur™) และเวิลด์คลาส (World Class®) ซิมมอนส์ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคให้นอนหลับอย่างมีคุณภาพ และเพื่อสนับสนุนพันธกิจผ่านปรัชญา หลับได้ดีกว่าด้วยวิทยาศาสตร์ (Better Sleep Through Science® philosophy) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาที่นอนคุณภาพสูง และเสริมส่งกิจวัตรการนอนหลับสนิทอย่างชาญฉลาด

ลองก้าวไปกับประวัติศาสตร์กว่า 125 ปีและดูว่าซิมมอนส์ได้แนะนำนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีอย่างเครื่องดัดขดลวดสปริงพ็อกเก็ตเต็ด คอยล์ (Pocketed coil®) และผลิตภัณฑ์วอลล์-อะ-เบด (Wall-A-Bed®) และไฮด์-อะ-เบด (Hide-A-Bed®) ได้อย่างไร ทำไมบุคคลโด่งดังเช่น เฮนรี ฟอร์ด โดโรธี ลามูร์และเอลานอร์ รูสเวลต์เป็นผู้สนับสนุนซิมมอนส์ การค้นคว้าของซิมมอนส์สร้างรากฐานให้เทคโนโลยีการนอนหลับในปัจจุบันได้อย่างไร และซิมมอนส์ยังคงนำสินค้าซึ่งเป็นตัวอย่างของปรัชญาหลับได้ดีกว่าด้วยวิทยาศาสตร์ (Better Sleep Through Science® philosophy) มาถึงมือคุณได้อย่างต่อเนื่อง