วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องนอนชั้นนำที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ด้วยแรงขับดันจากความหลงใหลเรื่องการนอนหลับที่ดีกว่า เราจึงอุตสาหะพยายามที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม รวมทั้งนำประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์และความพึงพอใจสูงสุดโดยรวมมาสู่ลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร

ที่ซิมมอนส์ เราเชื่อว่าพนักงานคือสมบัติล้ำค่า เรายังเชื่ออีกด้วยว่า หากเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้เปิดและดำเนินไปในแง่บวก พนักงานจะรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเราได้ และนี่คือบรรยากาศที่เราช่วยกันสร้างในองค์กรซิมมอนส์ การพัฒนาพนักงานแต่ละคนคือสิ่งที่เราใส่ใจเป็นอันดับหนึ่ง เรากระตุ้นพนักงานอย่างแข็งขันให้ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันพัฒนาการในวงการ

ค่านิยมหลัก

ที่ซิมมอนส์ เราเชื่อให้กฎของ T.R.A.F.F.I.C เพราะกฎนี้เสมือนแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละวันของเรา T.R.A.F.F.I.C ช่วยให้เราระบุมาตรฐานอันสูงส่งของพฤติกรรมถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรม ซึ่งสะท้อนความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของพนักงานแต่ละคน T.R.A.F.F.I.C ย่อมาจาก Teamwork การทำงานเป็นทีม, Respect ความเคารพ , Accountability ความรับผิดชอบ, Fairness ความเป็นธรรม, Fun ความสนุก, Integrity จรรยาบรรณ และ Commitment การอุทิศตน.