ข้อสงวนสิทธิ์


บริษัท ซิมมอนส์ เบดดิ้ง แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงผู้เดียวให้จำหน่ายที่นอนซิมมอนส์ในประเทศไทย

บริษัท ซิมมอนส์ เบดดิ้ง แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีสิทธิแต่งตั้งผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้ใจได้ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของซิมมอนส์ เพื่อจัดจำหน่ายที่นอนซิมมอนส์ในประเทศไทย

ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ทราบว่ามีที่นอนซิมมอนส์บางรุ่นขายตามร้านเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมิใช่ตัวแทนจำหน่ายของซิมมอนส์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยืนยันไม่ได้ว่าที่นอนเหล่านี้เป็นสินค้าซิมมอนส์ของแท้หรือไม่ และสินค้าดังกล่าวจึงไม่อยู่ในการรับประกันจากซิมมอนส์ นอกจากนี้ ที่นอนซิมมอนส์ซึ่งขายในประเทศไทย โดยช่องทางที่ซิมมอนส์อนุญาตจะมีป้ายรับประกันเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่านและให้แน่ใจว่าท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าของเรามีประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ปลอดภัยและมั่นใจ ซิมมอนส์แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าซิมมอนส์ที่ ซิมมอนส์ แกลเลอรี / ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือตัวแทนจำหน่ายของซิมมอนส์ ที่ได้รับการไว้วางใจจากบริษัท ซิมมอนส์ เบดดิ้ง แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่นอนยี่ห้อซิมมอนส์ทุกแห่งอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทน ที่ออกโดยบริษัท ซิมมอนส์ เบดดิ้ง แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ของท่านต่อไปในอนาคต

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของตัวแทนจำหน่ายที่นอนยี่ห้อซิมมอนส์ ได้ที่ http://www.simmons.co.th

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่น ๆ โปรดเขียนถึงเราที่ SBFT@simmons.co.th หรือโทรศัพท์ไปที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. (66) 2 381 4760 / 62

ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอ และบริการลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยี่ห้อซิมมอนส์ เพื่อคุณภาพการนอนที่ดีสำหรับคุณ และขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้