บริการจัดส่งและกำจัดที่นอนเก่า

บริการจัดส่ง

มีบริการจัดส่งทุกวันจันทร์ - เสาร์ 10.00 น. - 20.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ช่วงเวลาจัดส่งดังนี้ 10.00 น. - 13.00 น. / 13.00 น. - 16.00 น. / 15.00 น. - 18.00 น. / 17.00 น. - 20.00 น

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

สำหรับการซื้อที่นอนใหม่:
ส่วนใหญ่เรามีบริการจัดส่งที่นอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายในกรุงเทพฯ และเป็นการจัดส่งปกติ หากนอกเหนือจากนั้น(เช่น ขอบริการใช้ปั้นจั่นยก หรือใช้แรงงานคนเพิ่มเติม หรือต้องขึ้นบันได) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะคิดเป็นกรณี โปรดติดต่อขอใบเสนอราคาที่ โทร. (66) 2103-2126

การยกเลิกการจัดส่งหลังจากมีการยืนยันแล้ว:
กรณียกเลิกการจัดส่งที่ยืนยันแล้วในวันเดียวกัน จะคิด ค่าปรับ 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งภายในวันเดียวกัน:
สำหรับการส่งด่วนภายในวันเดียวกัน จะคิด ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าหน้าที่จัดส่งว่างหรือไม่

ค่าบริการอื่นๆ:
กรณีให้ขนย้ายที่นอนซิมมอนส์ที่มีอยู่แล้ว เมื่อมีการจัดส่งที่นอนซึ่งเพิ่งซื้อใหม่ ซิมมอนส์จะคิดค่าขนส่ง S$75/ชุด (หนึ่งชุด ประกอบด้วย ที่นอนซิมมอนส์หนึ่งหลัง และ/หรือกรอบเตียง/บ็อกซ์สปริงของซิมมอนส์) ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมการถอดและประกอบใหม่ โปรดตรวจสอบค่าบริการได้ที่บริการกำจัดที่นอน

ค่าธรรมเนียมกรณีไม่ได้ซื้อที่นอนใหม่ (สำหรับลูกค้าซิมมอนส์เท่านั้น):
เรามีบริการขนย้ายที่นอนซิมมอนส์ และกรอบเตียง/บ็อกซ์สปริงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โปรดติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา บริการนี้ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ค่าบริการฝ่ายเทคนิค

สำหรับการตรวจสอบที่นอนซิมมอนส์ กรอบเตียง/บ็อกซ์สปริง หรือเก้าอี้ปรับเอนได้/โซฟา ซึ่งหมดอายุประกันแล้ว หรือไม่มีหลักฐานการซื้อ บริษัทคิด ค่าธรรมเนียมการเดินทาง 1,000 บาท (ไม่รวมค่าวัสดุที่เปลี่ยน) ราคาบริการเปลี่ยนวัสดุจะเสนอแยกต่างหาก

ค่าบริการกำจัดที่นอน

โปรดติดต่อขอใบเสนอราคาที่ โทร. (66) 2103-2126