การรับประกัน

ที่นอนพ็อกเก็ต คอยล์ ของซิมมอนส์ บ็อกซ์สปริง ฐานรอง

มีขอบเขตการรับประกันในระยะเวลา 10 ปี

สำหรับ 2 ปีแรก โดยนับจากวันที่ส่งสินค้า ซิมมอนส์จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอนซิมมอนส์ บ็อกซ์สปริงหรือฐานรอง เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่รวมค่าขนส่ง)

หลังจาก 2 ปีแรกไปแล้ว นับจากวันที่ส่งสินค้า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใดๆ สำหรับที่นอนซิมมอนส์ บ็อกซ์สปริงหรือฐานรอง จะคำนวณจากจำนวนปีทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ คูณ 1/10 ของราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น บวกค่าขนส่ง

หากไม่มีวัสดุที่เหมือนกัน ณ เวลาส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า ซิมมอนส์ขอสงวนสิทธิ์ใช้วัสดุหรือที่นอนรุ่นที่เทียบเท่ากันทดแทน และไม่รับประกันว่าสินค้าที่เปลี่ยนให้จะตรงกับสินค้าที่มีอยู่หรือสินค้าดั้งเดิม

การรับประกันนี้เฉพาะผู้ซื้อดั้งเดิมจากบริษัท ซิมมอนส์ เครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซิมมอนส์ แกลเลอรี ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย


ที่นอนขดลวดสปริงแบบเปิดของซิมมอนส์ (แบ็คแคร์ คิดส์ 1 แม็กซี่พีดิก และ ด็อกเตอร์ ฮาร์ด)

มีขอบเขตการรับประกันในระยะเวลา 7 ปี

สำหรับ 2 ปีแรก โดยนับจากวันที่ส่งสินค้า ซิมมอนส์จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอนซิมมอนส์ บ็อกซ์สปริง หรือฐานรอง เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่รวมค่าขนส่ง)

สำหรับ 2 ปีแรก โดยนับจากวันที่ส่งสินค้า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใด ๆ สำหรับที่นอนซิมมอนส์ จะคำนวณจากจำนวนปีทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ คูณ 1/7 ของราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น บวกค่าขนส่ง

หากไม่มีวัสดุที่เหมือนกัน ณ เวลาส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า ซิมมอนส์ขอสงวนสิทธิ์ใช้วัสดุหรือที่นอนรุ่นที่เทียบเท่ากันทดแทน และไม่รับประกันว่าสินค้าที่เปลี่ยนให้จะตรงกับสินค้าที่มีอยู่หรือสินค้าดั้งเดิม

การรับประกันนี้เฉพาะผู้ซื้อดั้งเดิมจากบริษัท ซิมมอนส์ เครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซิมมอนส์ แกลเลอรี ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย


ใบรับประกันของซิมมอนส์ไม่รวมอะไรบ้าง?

การรับประกันไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้:
 • รอยกดปกติจากร่างกายลึก 38 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่า
  [หมายเหตุ: รอยกดจากร่างกายเป็นปรากฏการณ์ปกติในที่นอนระดับพรีเมี่ยม และเป็นการบ่งชี้ว่า ชั้นวัสดุมอบความสบายให้ร่างกาย รอยกดปกติจากร่างกายลึก 38 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่า ในพื้นที่ซึ่งมีการนอนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และไม่ถือว่าเป็นตำหนิจากโรงงาน]
 • ความชอบเรื่องความแข็งหรือความสบายของสินค้า
 • ที่นอน บ็อกซ์สปริง ฐานรองที่สกปรก ไหม้ หรือเสียหายเพราะดูแลไม่ถูกต้อง (โปรดดูที่คำแนะนำด้านการดูแลรักษา) เช่น ที่นอนซึ่งมีการรองรับไม่เพียงพอ เนื่องจากใช้บ็อกซ์สปริงผิดขนาด ไม่แข็งแรง และกรอบเตียงที่ไม่เหมาะสม เช่นแบบถัก หรือแบบราวไม้
 • ขนาดที่นอนซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในระยะ 2 ซม.ติเมตร ทั้งด้านกว้างและยาว
 • ความสูงและน้ำหนักของที่นอน
 • ผ้าคลุม (เฉพาะผ้า) ขอบโค้ง ลวด
 • การพับ ยืน หรือกระโดดบนที่นอน
 • หูจับ หูจับข้างที่นอนมีไว้ใช้ยกเพื่อปรับตำแหน่งเท่านั้น อย่าใช้หูจับที่นอนเป็นที่รองรับน้ำหนัก
 • สินค้าซิมมอนส์ที่มีรอยเปื้อน สกปรก หรือมีเชื้อโรค แม้จะมีตำหนิก็ตาม
 • ไรฝุ่นและแมลง
 • สินค้าที่จัดส่งนอกประเทศไทย
 • สินค้าที่ซื้อจากร้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของซิมมอนส์
 • สินค้าที่ขายเพื่อการโฆษณา
 • สินค้าที่ขายตามสภาพ มีตำหนิ หรือ เป็นตัวโชว์
 • การขนส่ง ตรวจสอบ หรือค่าขนย้ายสินค้า

โปรดดูแลรักษาป้ายผ้า และ/หรือป้ายสินค้าใหม่ที่กฎหมายกำหนด ให้คงสภาพเดิมเสมอ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้สินค้าและทำให้ใบรับประกันมีผลบังคับใช้ ซิมมอนส์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลตามมาจากการใช้สินค้า


บริการจัดส่งและกำจัดที่นอนเก่า

มีบริการจัดส่งทุกวันจันทร์ - เสาร์ 10.00 น. - 20.00 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


สำหรับการซื้อที่นอนใหม่ :

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งที่นอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายในกรุงเทพฯ และเป็นการจัดส่งปกติ หากนอกเหนือจากนั้น (เช่น ขอบริการใช้ปั้นจั่นยก หรือใช้แรงงานคนเพิ่มเติม หรือต้องขึ้นบันได) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะคิดเป็นกรณี โปรดติดต่อขอใบเสนอราคาที่ โทร. (66) 2 381 4760 / 62


การยกเลิกการจัดส่งหลังจากมีการยืนยันแล้ว :

กรณียกเลิกการจัดส่งที่ยืนยันแล้วในวันเดียวกัน จะคิด ค่าปรับ 2,000 บาท


ค่าบริการอื่น ๆ : (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนการดำเนินการ)

กรณีให้ขนย้ายที่นอนซิมมอนส์ที่มีอยู่แล้ว เมื่อมีการจัดส่งที่นอนซึ่งเพิ่งซื้อใหม่ ซิมมอนส์จะคิดค่าขนส่ง หนึ่งชุด (ประกอบด้วย ที่นอนซิมมอนส์หนึ่งหลัง และ/หรือกรอบเตียง/บ็อกซ์สปริงของซิมมอนส์) ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมการถอดและประกอบใหม่ โปรดตรวจสอบค่าบริการได้ที่บริการกำจัดที่นอน


ค่าธรรมเนียมกรณีไม่ได้ซื้อที่นอนใหม่ (สำหรับลูกค้าซิมมอนส์เท่านั้น) :

เรามีบริการขนย้ายที่นอนซิมมอนส์ และกรอบเตียง/บ็อกซ์สปริงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โปรดติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา บริการนี้ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

สำหรับการตรวจสอบที่นอนซิมมอนส์ กรอบเตียง/บ็อกซ์สปริง หรือเก้าอี้ปรับเอนได้/โซฟา ซึ่งหมดอายุประกันแล้ว หรือไม่มีหลักฐานการซื้อ บริษัทคิด ค่าธรรมเนียมการเดินทาง 1,000 บาท (ไม่รวมค่าวัสดุที่เปลี่ยน) ราคาบริการเปลี่ยนวัสดุจะเสนอแยกต่างหาก โปรดติดต่อขอใบเสนอราคาที่ โทร (66) 2 381 4760 / 62

หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามแต่กรณี กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนการดำเนินการ